FORMY UPRAWIANIA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

Kierownictwo powinno uwzględnić w pierwszych dniach spływu pewne braki kondycyjne oraz zmęczenie uczestników i zaplanować pierwszy i drugi etap krótsze od normalnych (odcinki dzienne uzależnione są od doboru miejsc biwakowych). Należy także przewidzieć jednodniowy odpoczynek po 3—4 etapach. Poświęcić go należy na wycieczki i zwiedzanie oraz drobne remonty sprzętu i zaprowiantowanie uczestników. Po załatwieniu wszelkich spraw organizacyjnych i przygotowawczych przystępujemy do przygotowania jednostek pływających do wędrówki wodnej. Jeśli bagaż nie jest transportowany drogą lądową (dość często stosowane w masowych imprezach), przystępujemy do ulokowania naszego wyposażenia w kajaku, mając na uwadze:

1) kajak (a składak szczególnie) załadowujemy na wodzie,

2) w wypadku konieczności załadunku na brzegu znosimy kajak na pasach,

3) część dziobową jednostki obciążamy ubiorem osobistym, śpiworem, kocami,

4) rufę kajaka — wyposażeniem kuchennym, żywnością, namiotem itp.,

5) lewa burta — w nieprzemakalnych sakwach drobiazgi osobiste, przewodnik, przybory toaletowe, aparat, zegarek,

6) prawa burta — żagiel, deszczowiec, dres, manierka, mapnik ze szkicem trasy,

7) kajak musi być obciążony równomiernie, sakwy i torby przymocowujemy linką,

8) wszelkie drobiazgi umieszczamy w nieprzemakalnych sakwach,

9) bagaż winien zajmować jak najmniej miejsca obok nas, by nie krępować ruchów,

10) nie wolno przeciążać kajaka,

11) sprzęt ratunkowy umieszczamy na kajaku w miejscu łatwo dostępnym.

Po rozlokowaniu naszego ekwipunku zajmujemy miejsce w kajaku, pamiętając o zasadzie, że pierwsza wsiada załoga, a następnie sternik. Na dany znak odbijamy od brzegu i według wskazówek kierownika grupy płyniemy w ustalonym szyku. (Pilot, następnie grupy poczynając od najsłabszych, służba sanitarna i ratownicza. W wypadku większej ilości ratowników lub wyznaczonych jednostek służby bezpieczeństwa — płyną one między grupami. Szyk zamyka kierownik spływu.) Pilot, kierownik-komandor, służba bezpieczeństwa i sanitarna winny być oznaczone proporcem lub flagą. Odległość między zespołami-grupami (2—3 kajaki) 15—20 m, przy odcinkach trudniejszych winna wynosić 60—80 m, bądź też zespoły winny płynąć w szyku torowym. W czasie spływu pilnujemy się zawsze wyznaczonej grupy, nie wyprzedzając pilota i starając się utrzymać w wyznaczonym miejscu. Wyjątek stanowi: wywrotka, opadnięcie z sił lub awaria kajaka — obowiązani jesteśmy przyjść z natychmiastową pomocą.

Przy dobijaniu do brzegu na odpoczynek, czy to obiadowy, czy wieczorny, obowiązuje nas zasada lądowania w należytym porządku, by uniknąć grupowania się, gdyż łatwo o wywrotkę lub uszkodzenie sprzętu pływającego. Po dobiciu do brzegu zabezpieczamy kajak cumką i po odciążeniu (wyładowaniu bagażu) wynosimy na brzeg. Na biwak wieczorny przybijamy na 2—3 godziny przed zachodem słońca, rozpakowujemy kajak przenosząc bagaż na wyznaczone lub wyszukane miejsce obozowania, a następnie po obmyciu jednostki wynosimy ją na brzeg.

Kierownictwo obowiązane jest zabezpieczyć dogodne miejsce biwakowe, zawczasu dokonać oględzin miejsca postoju, jak też powiadomić GRN i najbliższy GS o dniu naszego przybycia, przynajmniej na 10 dni przed terminem. Kwatermistrz winien pamiętać, aby biwak był usytuowany w miejscu dość obszernym, suchym, malowniczym, o dostępnym brzegu, ładnej plaży, czystej, niegłębokiej wodzie. Przez cały czas spływu kierownictwo czuwa, by impreza przebiegała zgodnie z założeniami i była tak przeprowadzona, by etapy były nie-męczące, a wieczornice urozmaicone. Po zakończeniu spływu kierownictwo dopilnowuje wydania kart uczestnictwa, zniżek kolejowych, znaczków pamiątkowych oraz porządku przy załadunku sprzętu do transportu i przy odjeździe uczestników. Do obowiązków kierownictwa należy także przy odbiorze od uczestników wypożyczonego sprzętu sprawdzenie, czy jest on należycie oczyszczony z brudu, piasku i czy jest suchy.

My zaś przed spakowaniem i załadowaniem sprzętu sprawdzamy, czy:

— namiot, plecak, worki — są dokładnie oczyszczone i wysuszone,

— składak — oczyszczony, wysuszony i należycie zawiązany,

— naczynia kuchenne i kuchenka — oczyszczone,

— materace i śpiwory — suche i czyste.

Sprawdzony sprzęt pakujemy i dokładnie zabezpieczony przekazujemy do transportu (bagaż kolejowy czy samochodowy). W wypadku pośpiechu oraz gdy pogoda nie zezwala na należyty przegląd i wysuszenie sprzętu, dokonujemy tego natychmiast po powrocie. Rozkładamy sprzęt już w miejscu zamieszkania, czyszcząc i susząc go, zabezpieczając przed zniszczeniem.

Organizatorzy po zakończeniu imprezy dokonują podsumowania, przez:

a) złożenie sprawozdania opisowego z uwzględnieniem danych statystycznych w/g wzoru sprawozdania zatwierdzonego przez PTTK

b) szczegółowe rozliczenie finansowe (podając wszelkie wpływy i wydatki)

c) rozliczenie z pobranego sprzętu pływającego i biwakowego

Przy składaniu sprawozdania należy podać uwagi dotyczące spływu, organizacji, pracy kierownictwa oraz wszelkie spostrzeżenia dotyczące imprezy, by uniknąć niedociągnięć i błędów w następnych wycieczkach.

Jeśli w naszej grupie był kronikarz lub fotoamator warto najciekawsze przeżycia i zdarzenia w formie fotogazetki przedstawić w miejscu pracy, dokładny zaś opis imprezy przekazać do prasy lokalnej lub krajowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *