FORMY UPRAWIANIA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

FORMY UPRAWIANIA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

Aby odpoczynek na łonie natury spełnił swoje zadanie, musimy odpowiednio przygotować wycieczkę. Masowy rozwój turystyki kajakowej w ostatnich latach stworzył dla szerokich rzesz miłośników tej pięknej gałęzi turystyki wielorakie rodzaje wycieczek, …

Specyfika turystyki kajakowej

Specyfika turystyki kajakowej

Nigdy dotąd zainteresowanie turystyką nie było tak powszechne jak obecnie. Dzięki rozmaitym formom wczasów, wycieczek, obozów, rajdów, zlotów i spływów miliony ludzi uprawia turystykę, regenerując zdrowie i siły, zwiedzając kraj, poznając i oceniając przemiany w nim zachodzące. …