Składanie kajaka

Przystępujemy więc do składania kajaka:

1. Po wybraniu odpowiedniego miejsca tzn. czystego, równego, nie piaszczystego, ale najlepiej trawiastego — rozciągamy powłokę gumową, a następnie segregujemy części. By ułatwić montaż, układamy wybrane części przy powłoce, składając …