PRZEPISY DOTYCZĄCE ŻEGLUGI

PRZEPISY DOTYCZĄCE ŻEGLUGI

Wybierając się na szlak wodny, pamiętać musimy, że tak jak na drogach lądowych, również i na wodnych obowiązują przepisy dotyczące i nas, turystów-wodniaków. W zarządzeniach Ministerstwa Żeglugi odróżniamy dwie zasadnicze grupy tych …