Specyfika turystyki kajakowej

Specyfika turystyki kajakowej

Nigdy dotąd zainteresowanie turystyką nie było tak powszechne jak obecnie. Dzięki rozmaitym formom wczasów, wycieczek, obozów, rajdów, zlotów i spływów miliony ludzi uprawia turystykę, regenerując zdrowie i siły, zwiedzając kraj, poznając i oceniając przemiany w nim zachodzące. Zdobywanie tą drogą wiedzy o kraju kształtuje i rozwija świadomość.

Przed organizatorami turystyki w Polsce, oprócz obowiązku kierowania ruchem turystycznym, stoi zadanie pozyskiwania coraz większej liczby jego zwolenników spośród ludzi nie doceniających jeszcze turystyki lub uprawiających nie najwłaściwsze jej formy.

Turystyka kajakowa zaliczana jest do turystyki kwalifikowanej, gdzie oprócz dobrych chęci wymagany jest dobry stan zdrowia, kondycja fizyczna i określone umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym.

W turystyce kajakowej stale związanie z wodą i wykorzystywanie kajaka jako środka transportu stawia pewne określone wymagania, których należy bezwzględnie przestrzegać. Przede wszystkim nieodzownym warunkiem jest umiejętność pływania. Następnie wymagane są podstawowe umiejętności sterowania i wiosłowania. Można nie umieć przyrządzać posiłków, można źle rozbić namiot bądź nie umieć go złożyć — jeśli jednak na skutek nieumiejętnego sterowania kajak wywróci się na jeziorze z daleka od brzegu, a załoga nie będzie umiała pływać… może być źle.

Turystyka kajakowa posiada specyficzne cechy, które wpływają na:

— nawiązanie bezpośredniego kontaktu z otaczającą przyrodą;

— poznanie różnorodnych form krajobrazowych, gatunków roślin i zwierząt;

— regenerację fizyczną i psychiczną przez zmianę środowiska i przebywanie w naturalnym środowisku przyrodniczym;

— kształcenie charakteru, wyrabianie szybkiej orientacji, zaradności, samodzielności;

— wyrabianie zasad koleżeństwa i poczucia zbiorowej solidarności;

— wpajanie zasad ochrony przyrody, zamiłowania do zwiedzania i poznawania.

Jeśli dodamy do tego element przygody, jaki towarzyszy płynięciu nieznanym, nowym szlakiem, smak przyrządzanych potraw, uroki biwakowania, niezależność, cudowną swobodę i wieczorne ogniska — staje się zrozumiałe, dlaczego szeregi kajakowców stale rosną, zasilane nowymi zwolennikami tej pięknej dziedziny turystyki kwalifikowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *