PRZEPISY DOTYCZĄCE ŻEGLUGI

PRZEPISY DOTYCZĄCE ŻEGLUGI

Wybierając się na szlak wodny, pamiętać musimy, że tak jak na drogach lądowych, również i na wodnych obowiązują przepisy dotyczące i nas, turystów-wodniaków. W zarządzeniach Ministerstwa Żeglugi odróżniamy dwie zasadnicze grupy tych przepisów, a mianowicie: przepisy dotyczące uprawiania żeglugi i przepisy dotyczące znaków i sygnałów. Poniżej podajemy niektóre przepisy dotyczące turystów:

1. Wszelkie imprezy powyżej 20 osób mogą odbywać się tylko w porozumieniu z administracją wód i muszą być zgłoszone na 10 dni przed terminem;

2. Jednostki o 20 m2 i poniżej mogą korzystać z całej szerokości drogi wodnej, pod warunkiem nietamowania ruchu żeglugowego;

3. Jednostka pływająca musi być zaopatrzona w białe światło na przodzie,-

4. Mijanie i wyprzedzanie pod mostami jest wzbronione;

5. Pierwszeństwo przejazdu pod mostem ma statek płynący w dół rzeki;

6. Nie wolno cumować jednostek do mostów ani budowli wodnych;

7. Zabrania się przybijania do brzegu w następujących warunkach:

a) w przejściach pod mostami w obrębie 100 m powyżej i poniżej;

b) w pobliżu przewozów-promów (50 m poniżej lub powyżej);

c) w cieśninach i uciążliwych przejściach wewnątrz ostrych zakoli dróg wodnych oraz do poprzecznych tam (ostrogi);

d) przy ujściu dopływów, odgałęzieniach kanałów, wjeździe do portu;

e) w miejscach oznaczonych znakiem żeglownym zabraniającym postoju;

f) na odcinkach rzek stanowiących granicę państwa (poza przewidzianymi miejscami postoju);

8. Na szlakach skanalizowanych nie wolno mijać się przy wjeździe do kanałów śluzowych;

9. Do komory śluzowej nie wolno wpływać bez zgody kierownika śluzy;

10. Do zamkniętych wrót ochronnych i do pochylni wolno się zbliżyć tylko na odległość 100 m;

11. Przy mijaniu statki płynące w górę rzeki powinny ustąpić na tyle z drogi, na ile pozwalają warunki szlaku żeglowego, zaś statki płynące w dół rzeki muszą w miarę możności ułatwić bezpieczne wzajemne mijanie się;

12. W razie ruchu na drogach wodnych statki powinny trzymać się szlaku, żeglowego, przy czym obowiązuje zasada ruchu prawostronnego;

13. Jednostki małe' (także kajak) muszą ustępować wszystkim bez wyjątku łodziom żaglowym;

14. Na obszary wodne powyżej i poniżej jazów nie wolno wjeżdżać, jeśli szlak wodny nie prowadzi przez jaz albo jeśli nie zezwoli na to organ właściwej władzy żeglugowej;

15. W razie wypadku każda jednostka obowiązana jest udzielić pomocy bez względu na straty, które może ponieść. W wypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących podanych przepisów ustawowych czy zwyczajowych, zawsze interpretujemy je na naszą niekorzyść.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *