FORMY UPRAWIANIA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

FORMY UPRAWIANIA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

Aby odpoczynek na łonie natury spełnił swoje zadanie, musimy odpowiednio przygotować wycieczkę. Masowy rozwój turystyki kajakowej w ostatnich latach stworzył dla szerokich rzesz miłośników tej pięknej gałęzi turystyki wielorakie rodzaje wycieczek, imprez, spływów niedzielnych. Organizujemy imprezy od jednodniowych poprzez kilku i kilkunasto-dniowe do prawie miesięcznych zagranicznych.

Bogaty kalendarz imprez kajakowych umożliwia wybór odpowiedniego szlaku zależnie od stopnia zaawansowania lub zainteresowania uczestnika lub uczestników. Każda jednostka PTTK udziela informacji i porad w zakresie doboru czy też organizacji wycieczki. Wspomniany wyżej kalendarz umożliwia nam poznanie najpiękniejszych rzek, jezior naszego kraju i stwarza możliwości poznania szlaków wodnych naszych sąsiadów.

Oto najważniejsze z imprez wodniackich: impreza centralna organizowana co roku w innym atrakcyjnym zakątku Polski, imprezy ogólnopolskie, międzynarodowe (Brda, Mazury, Dunajec), okręgowe, oddziałowe i klubowe. Wszystkie umożliwiają wypoczynek, poznanie przyrody, zabytków itp. Oprócz tego zakłady pracy (Koła Zakładowe PTTK i Zw. Zaw.) organizują spływy i wycieczki w najodpowiedniejszym okresie (czerwiec, lipiec, sierpień). Na szeroką skalę rozpowszechniły się sobotnio-niedzielne spływy z biwakowaniem. Spływy te, mające charakter wybitnie wypoczynkowy, muszą być organizowane tak, aby uczestnicy wrócili w pełni zadowoleni i wypoczęci. Kierownikiem wycieczki w wypadku braku przodownika turystyki kajakowej winien być doświadczony wodniak, znający szlak. Wiadomo jednak, iż organizowanie jakiejkolwiek imprezy jest zadaniem odpowiedzialnym i dość skomplikowanym. Celem uniknięcia improwizacji, jak też narażenia uczestników na niebezpieczeństwo lub niepotrzebne zmęczenie, winniśmy się zwrócić o pomoc do jednostki PTTK, aby zorganizowała wycieczkę lub delegowała przodownika turystyki kajakowej. Po czym nakreślamy plan całej wycieczki, który winien wyglądać następująco:

a) wybór trasy — szkic dać do wiadomości uczestników (podać kilometry)

b) transport uczestników i sprzętu do miejsca startu lub z miejsca zakończenia

c) plan dnia

d) nocleg (namioty, stanice wodne, u gospodarzy)

e) koszt wycieczki

f) ekwipunek

O wiele więcej pracy pochłania nam organizacja wycieczki kilkudniowej. Tu należy rozłożyć pracę tak, by przygotowania przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.

Wyżej wymienieni muszą poczynić następujące przygotowania:

a) rozpropagować wycieczkę poprzez komunikaty, ogłoszenia, prasę

b) opracować trasę wycieczki — z uwzględnieniem etapów dziennych, które są uzależnione od sprawności uczestników i od charakteru wód (rzeki, jeziora, rzeczki, kanały). Pamiętać należy, iż dzienny etap na rzekach nizinnych nie powinien przekraczać 26—30 km, na jeziorach — kanałach 16—20 km, na rzeczkach czy rzekach z przenoskami (jedna—dwie dziennie) — 24 km, na rzekach górskich — 40 km.

c) zapewnić sprzęt pływający i biwakowy oraz jego transport

d) zapewnić opiekę ratownika (ków) i sanitarną

e) przygotować zaopatrzenie uczestników na trasie w żywność

f) zapewnić miejsce biwakowe

g) uzyskać zezwolenie na przebycie trasy po rzekach i jeziorach stanowiących rezerwaty lub obszary wód zamkniętych

h) ułożyć plany dnia z uwzględnieniem zwiedzania zabytków, rezerwatów

i) ułożyć regulamin dla uczestników j) przygotować kosztorys wycieczki

k) zapewnić ubezpieczenie uczestników

l) przygotować informację o dokładnym dojeździe do miejsca startu

ł) wyznaczyć kierowników grup w zależności od naboru uczestników

m) sprawdzić ważność kart pływackich.

Do obowiązków kierowników sekcyjnych będzie należało zaznajomienie uczestników z trasą, kilometrażem, programem dnia, czuwanie nad punktualnością i bezpieczeństwem grupy, dokonanie przeglądu sprzętu pływającego i sprawdzenie gotowości do spływu.

Omówione wyżej przygotowania spływu większych grup uczestników są prawie takie same dla grup składających się z dwu—trzech kajaków. Dobrane i zgrane towarzystwo winno także pamiętać o podstawowych zasadach przygotowania wycieczki. Kierownik grupy, wybrany z grona uczestników, winien zatroszczyć się o opracowanie trasy, po uprzednim zaznajomieniu się z opisem w przewodniku, z rozkładem jazdy PKP i PKS, możliwością przewozu kajaków, obliczeniu kosztu wycieczki oraz zbadaniu możliwości biwakowania, aprowizacji i przebywania na wybranym terenie. Dokładnie przygotowana impreza da nam zadowolenie, miłe wspomnienia, wypoczynek, umożliwi poznanie pięknych szlaków wodnych.

Po zgłoszeniu turystów, rozlokowaniu ich i sprawdzeniu obecności należy rozdzielić sprzęt biwakowy i pływający (jeśli go zapewnia organizator). Pierwszy dzień upływa na przygotowaniach sprzętu i sprawach organizacyjnych przed mającym nastąpić spływem. Kierownictwo zwołuje odprawę poszczególnych kierowników grup, przedstawia raz jeszcze regulamin, następnie omawia rozkład pierwszego dnia spływu, z dokładnym podaniem trasy, kilometrażu, miejsc postoju na odpoczynek, ważniejszych miejscowości czy obiektów na trasie, miejsca zakończenia etapu oraz układ poszczególnych grup w czasie spływu. Po omówieniu wyżej podanych wytycznych kierownicy grup winni przekazać swoim uczestnikom otrzymane od organizatorów imprezy dane, i w miarę możliwości wręczyć dokładny szkic trasy. Plan dnia powinien przedstawiać się mniej więcej następująco:

1. pobudka, gimnastyka poranna godz. 6.00—6.20
2. mycie, ubieranie się, przygotowanie śniadania 6.20—7.00
3. śniadanie 7.00—7.30
4. porządki, składanie sprzętu biwakowego
5. przygotowanie sprzętu pływającego 7.30—8.00
i jego załadunek 8.00—8.45
5. sprawdzenie gotowości 8.45—9.00
7. spływ 9.00—12.00
8. przerwa, przygotowanie obiadu i obiad 12.00—14.00
9. sprzątanie po obiedzie i odpoczynek 14.00—14.45
10. zwiedzanie 14.45—16.00
11. dalszy ciąg spływu 16.00—18.00
12. zakończenie etapu, oględziny sprzętu 18.00—18.30
13. rozbicie biwaku 18.30—19.00
14. kolacja i jej przygotowanie 19.00—20.00
15. sprzątanie po kolacji i przygotowanie noclegu 20.00—21.00
16. ognisko 21.00—22.00
17. cisza nocna 22.00—6.00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *