PRZEPISY DOTYCZĄCE ŻEGLUGI

PRZEPISY DOTYCZĄCE ŻEGLUGI

Wybierając się na szlak wodny, pamiętać musimy, że tak jak na drogach lądowych, również i na wodnych obowiązują przepisy dotyczące i nas, turystów-wodniaków. W zarządzeniach Ministerstwa Żeglugi odróżniamy dwie zasadnicze grupy tych …

Posiłki na biwaku kajakowym

Posiłki na biwaku kajakowym

Najpiękniejsze okolice, najprzyjemniejsze towarzystwo nie zastąpią nam regularnych, kalorycznych posiłków. Organizm nasz, zmuszony do zwiększonego wysiłku w czasie spływu, domaga się zwiększonych dawek pożywienia. Przeciętne zapotrzebowanie kaloryczne organizmu turysty-wodniaka wynosi w ciągu dnia 3 600—4 000 …

Jak budować siłę?

Jak budować siłę?

Zima na dobre zagościła w polskich miastach i wsiach. We wsiach górskich zima ma się całkiem nieźle, górale ‚licą dutki’ z turystów, a na górskich grzbietach warstwa śniegu rośnie z każdym dniem. Czasem to nawet cieszy…

Czy …